Categorías

A Casa Blanca

28/07/2017· Circulares

A Casa Blanca  é outro dos edificios emblemáticos da parroquia e do municipio, foi a antiga Casa Consistorial, e trasladouse o actual emprazamento (Petelos) no 1935, cando o alcalde de aquel entonces sentenciouno “Este edificio ameaza ruína”.

Despois desto tivo diversos fins, escola e centro de saúde. 

Destacamos un feito moi importante na traxectoria da Asociación de Veciños Santa Baia de Mos, o 31 de xaneiro do 1980 ábrese un expediente por solicitude da Asociación de veciños que lle sexa cedida a antiga casa consistorial do 1908 que en 1980 está desafecta de todo servizo público, xa que dende o 1943 véñense prestando os servizos burocráticos na actual Casa do Concello. No ano seguinte apróbase a cesión de uso gratuíta dun edificio que se valorou en 598,523 pts.

Lugar nestes últimos dez anos do Albergue de Peregrinos de Mos en convenio coa Xunta de Galicia