Categorías

Fundación Pazo de Mos informa

30/03/2016· Actualidade

A comezos deste ano o padroado da Fundación Pazo de Mos comeza a traballar nunha programación diferente ata o de agora, como contrapartida das normais e tan diversas, deportivas e culturais, deste centro. 

O fin non é outro que repercutir na promoción cultural e creativa de Mos, conquistando uns hábitos e espazos de encontro tódolos últimos sábados de cada mes.