Destinados á localización de diversos traballos e formación, e ao desenvolvemento e exercicio de actividades empresariais (presentacións de produtos e/ou servizos, reunións…). Inclúe: calefacción, enerxía eléctrica, wifi e servizos de conserxería.