Para a realización de proxectos destinados a contribuir aos fines fundacionais os fondos que reciban serán destinados única e exclusivamente á mejora da xestión da Fundación e en estricto cumprimento da normativa vixente.

Unha Entidade sen ánimo de lucro actúa dacordo coa Lei 50/2002 de Fundacións e da Lei 12/2006 de Fundacións de Interese Galego e se compromete a xestionar os fondos da doazón e destinalos á finalidade acordada e dacordo cos seus fins fundacionais.