Neste mes cultura chega da man de grandes autores e expertos, mostra da nosa identidade e universalidade.

Exposición de pintura do 28 de febreiro ao 30 de marzo
Sentimentos e cores de Alicia Sarmiento

A miña pintura meu permite exteriorizar o interior do meu alma e plasmar en cada lenzo en branco meus sentimentos. Eles son os que manexan meus pinceis. Usando o arco iris da paleta do meu estado de ánimo permitenme crear, en cada unha dos meus obras, unha persoal explosión de color e vida.

Esta exposición enmarcámola no Ciclo En Feminino das tres mulleres que pasaran coa súa obra este ano.

Andaina polo sendeiro do Louro o 24 de marzo ás 11.00h.
Guiada polo Biólogo Pablo González Porto

É xornada de divulgación da ruta portuguesa do Camiño de Santiago ao seu paso por Mos. Consta dun pequeno percorrido pola beira do rio Louro. Explicarase que é un ecosistema fluvial, achegándonos as diferentes especies de fauna e flora que o compoñen e o seu funcionamento e servizos que brinda, non só aos peregrinos senón á cidadanía en xeral. Por último falarase das ameazas que poñen en perigo a súa conservación, dalgunhas medidas que poden axudar a súa recuperación e  mantemento nun estado de conservación saudable, no beneficio de todos.

Obra teatral o 24 de marzo ás 19.00h.
Troyanas: Unha historia de amor e libertad feminina
Adaptación de José Mejuto de la obra de Eurípides

O grupo de teatro aficionado “Smile Teatro” representa Troyanas. UnHa obra escrita no s.V antes de Cristo por Eurípides. Adaptase o texto de tal maneira que, en claves de humor, todas as persoaxes e a historia transcurre por cauces paralelos á historia original. O drama da guerra non queda diluido en ningún momento pero sí adquire un color distinto a actitude das mulleres protagonistas. Transformanse, grazas a súa Reina Hécuba, e pasan de víctimas a ter o control das súas vidas. Con varias referencias á sociedad actual situase a obra no barrio de Coia, dando un carácter actual aos conflictos que se reflexan na obra escrita hai case dos mil quinientos anos.