Amigos do Pazo

Arte, patrocinio e mecenado

Mos

Estamos nun municipio de 15.000h. habitantes, aos máis de 70.000 peregrinos que percorren a ruta do Camiño de Santiago portugués  ao ano atópanse ao
largo dela con múltiples rincóns e espazos galegos recoñecidos pola singularidade y autenticidade. O Pazo dos Marqueses de Mos, xestionado pola comunidade do lugar é un deles.

A Fundación Pazo de Mos traballa nunha serie de actividades e proxectos declararadas de interés cultural e na conservación do patrimonio.

O modelo co que traballamos é un modelo aberto, no que collen proxectos locais, onde cantas máis persoas se impliquen máis volve, máis fácil de difundilo,…e moito máis participativo é.

Coñécemos, e apoia a difusión do coñecemento da historia e arte dos pazos de Galicia, como elemento configurador da nosa identidade, e no seu mantemento.

Ti es unha parte moi importante desta iniciativa local, como consumidor/a responsable e tamén esixente. Estasnos axudando a seguir facendo.

  • Conservación do patrimonio
  • Dinámicas territorio-cultura
  • Colaboracións entre marcas
  • Promocións nos espazos

Tes a túa propia proposta da colaboración?

 
 
 

Arte

Programamos con carácter continuado e cun amplo escenario creativo onde atribuír un mérito artístico e subxectivo.

  • Eventos: Obras interpretativas creadas para ser repetidas no tempo, admiten diversas representacións sen que o seu valor inicial se vexa afectado: Conferencias, visitas/experiencias ou festivais.
  • Colaboracións: Obras artísticas que poden ser reproducidas nun número limitado de veces: presentacións de libros ou ilustracións.
  • Mostras: Obras artísticas que non poden ser reproducidas, con carácter exclusivo e único: venda de cadros ou escultura.

Patrocinio

Débese formalizar nun contrato no que se inclúan mencións coma a contía da axuda, os compromisos das entidades ou o prazo de materialización da colaboración nun documento denominado  “Convenio de colaboración empresarial”.

Mecenado

Empresa ou particular se estás a satisfacer cantidades a unha fundación sen recibir nada a cambio poderase computar como gasto fiscalmente deducible

Están na lei de mecenado reguladas como ACTIVIDADES PRIORITARIAS (Lei 26/2009, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2010):

A conservación, restauración o rehabilitación dos bens do Patrimonio Histórico Español.

Amigos do Pazo

A figura Amigos do Pazo é un instrumento económico que ten como obxecto promover, incentivar i executar accións orientadas a coadxuvar en xeral á mellor conservación, mantemento e restauración do monumento e os seus elementos patrimoniais catalogados, denominado Pazo dos Marqueses de Mos.

Estas son as empresas que colaboran cos fins fundacionais. Coñéceas, fai click nos logos!

Propósito evolutivo

Creación

Nos anos 40 os seus  35.000 m2 cambian o uso a industrial. Onde una empresa de vacún e logo avícola puxo os vecinos en loita pola contaminación e efectos negativos que estaba a causar na parroquia. Cunha visión quizáis reconciliadora D. Eulogio Gómez Franqueira dona o Pazo en ruínas. En 1979 comeza a negociación e en 1983 finalizan todo trámite formal.

A súa rehabilitación non foi tarefa do

O padroado da fundación

Comunidade​

Como forma de propiedade xermana que é, en calidade de veciños, o 25 de novembro do 1981 rexistran esta entidade.

No ano 1979 constitúese e rexistrase esta asociación. Así comeza coa súa intensa actividade que mantén ata o día de hoxe. Sempre comprometida coa súa parroquia, Mos.

Tal e como consta na acta fundacional desta entidade, o sábado 20 de febreiro de 1982 se celebrou a primeira asemblea xeral de socios.

 

0 +
Anos de experiencia
0 K+
Beneficiarios directos
0 +
Usuarios
As mellores instalacións de desenvolvemento
cultural do patrimonio rural galego

Colabora con nós

Somos unha fundación sen ánimo de lucro creada no 2006 por persoas vencelladas a defensa do patrimonio e promoción da cultura.

WordPress PopUp Plugin