Amigos do Pazo

Arte, patrocinio e mecenado

Mos

Estamos nun municipio de 15.000h. habitantes, aos máis de 70.000 peregrinos que percorren a ruta do Camiño de Santiago portugués  ao ano atópanse ao
largo dela con múltiples rincóns e espazos galegos recoñecidos pola singularidade y autenticidade. O Pazo dos Marqueses de Mos, xestionado pola comunidade do lugar é un deles.

A Fundación Pazo de Mos traballa nunha serie de actividades e proxectos declararadas de interés cultural e na conservación do patrimonio.

O modelo co que traballamos é un modelo aberto, no que collen proxectos locais, onde cantas máis persoas se impliquen máis volve, máis fácil de difundilo,…e moito máis participativo é.

Coñécemos, e apoia a difusión do coñecemento da historia e arte dos pazos de Galicia, como elemento configurador da nosa identidade, e no seu mantemento.

Ti es unha parte moi importante desta iniciativa local, como consumidor/a responsable e tamén esixente. Estasnos axudando a seguir facendo.

  • Conservación do patrimonio
  • Dinámicas territorio-cultura
  • Colaboracións entre marcas
  • Promocións nos espazos

Tes a túa propia proposta da colaboración?

 
 
 

Arte

Programamos con carácter continuado e cun amplo escenario creativo onde atribuír un mérito artístico e subxectivo.

  • Eventos: Obras interpretativas creadas para ser repetidas no tempo, admiten diversas representacións sen que o seu valor inicial se vexa afectado: Conferencias, visitas/experiencias ou festivais.
  • Colaboracións: Obras artísticas que poden ser reproducidas nun número limitado de veces: presentacións de libros ou ilustracións.
  • Mostras: Obras artísticas que non poden ser reproducidas, con carácter exclusivo e único: venda de cadros ou escultura.

Patrocinio

Débese formalizar nun contrato no que se inclúan mencións coma a contía da axuda, os compromisos das entidades ou o prazo de materialización da colaboración nun documento denominado  “Convenio de colaboración empresarial”.

Mecenado

Empresa ou particular se estás a satisfacer cantidades a unha fundación sen recibir nada a cambio poderase computar como gasto fiscalmente deducible

Están na lei de mecenado reguladas como ACTIVIDADES PRIORITARIAS (Lei 26/2009, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2010):

A conservación, restauración o rehabilitación dos bens do Patrimonio Histórico Español.

Propósito evolutivo

Creación

Nos anos 40 os seus  35.000 m2 cambian o uso a industrial. Onde una empresa de vacún e logo avícola puxo os vecinos en loita pola contaminación e efectos negativos que estaba a causar na parroquia. Cunha visión quizáis reconciliadora D. Eulogio Gómez Franqueira dona o Pazo en ruínas. En 1979 comeza a negociación e en 1983 finalizan todo trámite formal.

A súa rehabilitación non foi tarefa do

O padroado da fundación

Comunidade​

Como forma de propiedade xermana que é, en calidade de veciños, o 25 de novembro do 1981 rexistran esta entidade.

No ano 1979 constitúese e rexistrase esta asociación. Así comeza coa súa intensa actividade que mantén ata o día de hoxe. Sempre comprometida coa súa parroquia, Mos.

Tal e como consta na acta fundacional desta entidade, o sábado 20 de febreiro de 1982 se celebrou a primeira asemblea xeral de socios.

 

0 +
Anos de experiencia
0 K+
Beneficiarios directos
0 +
Usuarios
As mellores instalacións de desenvolvemento
cultural do patrimonio rural galego

Colabora con nós

Somos unha fundación sen ánimo de lucro creada no 2006 por persoas vencelladas a defensa do patrimonio e promoción da cultura.