No ano 1979 constitúese esta asociación e comeza coa súa intensa actividade que mantén ata o día de hoxe comprometida coa súa contorna.

- Media entre os veciños e Administración Pública ou entidades privadas, como parte interesada.

- Canaliza e expón as opinión dos socios/as.

- Promove xestións ante autoridades e organismos públicos e privados para a realización de actividades culturais, recreativas, dotacións, etc.

- Promove iniciativas que conduzan á solución dos problemas dos asociados.

- Fomentar a unión, contacto e relación con outras organizacións veciñais, culturais e deportivas.

C.C.D. Santa Eulalia de Mos

Comunidade de Monte Salgueirón de Mos

Club Xadrez Mos