No ano 1979 constitúese e rexistrase esta asociación. Así comeza coa súa intensa actividade que mantén ata o día de hoxe. Sempre comprometida coa súa parroquia, Mos. Entre as reinvidicacións desta Asociación cabe salientar:

Un feito moi importante, o 31 de xaneiro do 1980 ábrese un expediente por solicitude da Asociación de veciños. Que sexa cedida a antiga casa consistorial que está desafecta. Dende o 1943 víñanse prestando os todolos servizos burocráticos na actual Casa do Concello. No ano seguinte, da súa petición cando se apróbase a cesión de uso gratuíta.

Nesta época a Comunidade de Montes ingresa á esta entidade unha cantidade periódica para promover iniciativas que conduzan á mellora en dotacións necesarias da veciñanza.

O seu papel máis destacado tívoo na loita pola defensa e conservación do noso patrimonio.

Así comezaba a nota de prensa daquel mércores, 13 de abril de 1983.

 

Días pasados, ante el notario de O Porriño, Señor Cunqueiro, ha sido firmado el documento de donación del palacio de Mos, a favor de los vecinos de dicha parroquia. Con ello culmina la primera fase de un hermoso proyecto que hace mucho tiempo ilusiona a los vecino de Mos. La segunda fase será la posible reconstrucción del viejo “pazo” para ser dedicado a fines culturales y recreativos a favor de todo el vecindario.

E así continúa coa súa labor fomentando a unión, contacto e relación con outras asociacións da parroquia e de interese xeral.

No ano 2001 os socios da cooperativa da Carballeira acordan ceder o terreo e edificio a favor dos veciños, neste caso da asociación, que se comprometerán a súa mellora.

Ademáis están os parques, cuios terreos foron doados a asociación, e o concello habilitou o mobiliario.

Despois de todo estamos a falar dun feito vital, o aproveitamento dos nosos recursos, clave para o rendemento e o beneficio que perseguimos.

¿Cales son os fins da nosa actividade?

  • Media entre os veciños e Administración Pública ou entidades privadas como parte interesada.
  • Canaliza e expón as opinión dos socios/as.
  • Promove xestións ante autoridades e organismos públicos e privados para a realización de actividades culturais, recreativas, dotacións, etc.
  • Promove iniciativas que conduzan á solución dos problemas dos asociados.
  • Fomentar a unión, contacto e relación con outras organizacións veciñais, culturais e deportivas.
  • Colaborar na recuperación, conservación e promoción dos camiños de peregrinación a Santiago de Compostela, tanto no ámbito español como no europeo, con especial dedicación ós camiños portugueses e a difusión da cultura derivada deste.