Asivo Legal

CONDICIONS DE USO

O uso do sitio web www.pazodemos.org ríxese polas normas establecidas no presente Aviso Legal. Coa súa utilización, vostede acepta as condiciones de uso desta web e todo o seu material pertencen á organización Fundación Pazo de Mos con C.I.F. nº G36417251. Domicilio social en Camiño A Rúa, 1 CP.36415 e dirección de correo electrónico: fundacion@pazodemos.org

O sitio web www.pazodemos.org ou calquera parte do mesmo, non se poderá reproducir, duplicar, copiar, vender, revender nin explotar para cualquera fin comercial ou doutro tipo que non esté expresamente permitido pola nosa organización.

 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Baixo ningunha circunstancia a Fundación Pazo de Mos será responsable ante terceiros por cualquera dano directo o indirecto resultado do uso de www.pazodemos.org

 

ENLACES CON OUTROS SITIOS WEB

Os enlaces a sitios web de terceiros son facilitados para maior comodidade dos nosos usuarios. Fundación Pazo de Mos sólo controla e é responsable do sitio web www.pazodemos.org. Fundación Pazo de Mos se reserva o dereito a eliminar cualquera enlace ou programa de enlace en cualquera momento.

 

MARCAS

A marca e nome comercial Fundación Pazo de Mos pertenecen a Fundación Pazo de Mos e non poden utilizarse en ningún tipo de anuncio ou material publicitario relativos á distribución de cualquera información ou produtos informáticos referenciados neste sitio web sin o previo consentimiento por escrito de Fundación Pazo de Mos.

O resto de marcas e nomes comerciais referenciados no sitio web www.pazodemos.org, pertencen aos seus lexítimos donos, habendo solicitado Fundación Pazo de Mos a debida autorización para a súa inclusión no sitio web.

 

EXACTITUDE E ACTUALIZACIÓN

Fundación Pazo de Mos non pode controlar o emprego que o usuario da á información. Polo tanto, non será responsable de ningún tipo de danos ou perxuizos, xa sexan directos o indirectos, que podan derivar do emprego de dita información.

 

LEIS APLICABLES

O presente Aviso Legal rexese pola lexislación española e pola normativa comunitaria.