Cando un colectivo ou pluralidade de persoas e institucións executa unha iniciativa como esta. A rehabilitación dun edificio desta índole para dar resposta co feito arquitectónico ás novas necesidades de uso suscitadas céntranse no puramente local. E sempre procurando respectar ao máximo a construción orixinal. Aquí aparecen unha serie de deficiencias que non se resolven senón co tempo.

O Concello de Mos te unha estreita relación con esta entidade. Por eso hai un tempo promoveu unhas negociacións que nos axudaron a seguir mellorando.Os traballos do convenio pactado coa Xunta de Galicia consistían nos seguintes actuacións:

A primeira das actuacións foi un novo proxecto eléctrico para ampliar a capacidade eléctrica das instalacións.

A segunda actuación sería un sistema de renovación de aire. Inclúe o subministro e instalación de equipo de desinfección e superficies Plasma Air PA 604. Impulsado sistema de ventilación forzada do establecemento.

O Pazo de Mos, nunha das instalacións nas que máis cómodos nos sentimos nos grandes eventos, e necesaria coidar a calidade e servizos ao usuario.

 

Archivo:Logotipo de la Xunta de Galicia.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre

El Xacobeo 2021 ya tiene logotipo oficialGalician Agency for Tourism - Cultural Routes Database Display Page