O convenio asinado o xuño do 2017 é  un acordo de colaboración coa Asociación de Empresarios de Mos sinerxias que favorezan ás dúas asociacións a consecución dos seus obxectivos fundacionais e redunden en beneficio dos seus socios e da contorna en xeral.

Co fin de completar o seu orzamento anual propónse un desconto para incentivar as reservas, aplicando aos socios un desconto mínimos dun 15%, baremo aplicado na táboa de prezos que se anexa a continuación.

Asimesmo a Asociación de Empresarios ofrece a posibilidade de levar a cabo, cada semestre, unha das seguintes sesións gratuitamente:

  1. Charla de información, orientación e promoción na procura de emprego
  2. Sesión práctica de procura de emprego
  3. Seminario de estímulo da cultura emprendedora
  4. Xornada informativa sobre a Formación Profesional para o emprego

*Sempre que cumpran cuns baremos esixidos en relación ao tempo requirido e ao número de participantes

 

Informamos que ademais tódalas actividades abertas ao público e de interese xeral terán tasas sociais distintas as actividades con fins lucrativos e privadas, que pode consultar achegándose as nosas instalación, estaremos a vosa enteira disposición.

 

  PLANTA BAIXA
AEMOS
EMPRESAS
  SALA MULTIUSOS

Cap.100 persoas

 Mañá (Máximo 8h a 14h) 100,00 € 120,00 €
 Tarde 55,00 € 65,00 €
 Día completo 150,00 € 180,00 €
 Cátering (mínimo) 200,00 € 240,00 €
 Silla 4,00 € 5,00 €
  SALA “CARBALLEIRA” + “PENACOVA”  Mañá 59,00 € 70,00 €
 Tarde 29,00 € 35,00 €
 Día completo 75,00 € 90,00 €
  SALA “CARBALLEIRA” +…  Cátering 80,00 € 95,00 €
  PLANTA PRIMEIRA
  SALA “PEIRAO DO MARQUÉS”

Cap.40 persoas

Mañá 40,00 € 50,00 €
Mañá 2 horas
Tarde 20,00 € 35,00 €
Tarde 2 horas
Día completo 29,00 € 75,00 €
   PLANTA SEGUNDA
  SALAS DE REUNIÓNS

Cap.14 persoas

Mañan 40,00 € 50,00 €
Mañá 2 horas 20,00 € 25,00 €
Tarde 29,00 € 35,00 €
Tarde 2 horas 15,00 € 18,00 €
Día completo 60,00 € 75,00 €
  AUDITORIO

Cap. 200 personas

Mañá 150,00 € 180,00 €
Mañá 2 horas 75,00 € 90,00 €
Tarde 75,00 € 90,00 €
Tarde 2 horas 35,00 € 45,00 €
Día completo 200,00 € 240,00 €