Asociación de Veciños Santa Baia de Mos

Parroquia de Mos (Santa Eulalia)

310 ASOCIADOS

Reivindicacións e logros

31 de xaneiro do 1980.  Ábrese un expediente por solicitude da Asociación de veciños. Que sexa cedida a antiga casa consistorial que está desafecta. Dende o 1943 víñanse prestando os todolos servizos burocráticos na actual Casa do Concello. No ano seguinte, da súa petición cando se apróbase a cesión de uso gratuíta.

13 de abril do 1983. Asínase o documento de doazón do Pazo dos Marqueses de Mos, a favor dos veciños de dita parroquia. Con isto culmina a primeira fase dun fermoso proxecto que fai moito tempo ilusiona aos veciños de Mos. A segunda fase será a reconstrucción do vello “pazo” para ser dedicado a fins culturais e recreativos a favor de toda a veciñanza.

Fins

Tes algunha pregunta?

Fala coa directiva

 • Media entre os veciños e Administración Pública ou entidades privadas como parte interesada.
 • Canaliza e expón as opinión dos socios/as.
 • Promove xestións ante autoridades e organismos públicos e privados para a realización de actividades culturais, recreativas, dotacións, etc.
 • Promove iniciativas que conduzan á solución dos problemas dos asociados.
 • Fomentar a unión, contacto e relación con outras organizacións veciñais, culturais e deportivas.
 • Colaborar na recuperación, conservación e promoción dos camiños de peregrinación a Santiago de Compostela, tanto no ámbito español como no europeo, con especial dedicación ós camiños portugueses e a difusión da cultura derivada deste.
 •  

Estou interesado

  • - Responsable desta web: Fundación Pazo de Mos
  • - Obxectivo deste formulario: Atender ás túas consultas.
  • - Lexitimación: O teu consentimento.
  • - Comunicación dos datos: Non se comunicarán os datos a terceiros salvo por obriga legal.
  • - Destinatarios: Os usuarios que consulten.
  • - Dereitos: Acceso, rectificación ou supresión, limitación do tratamento, oposición ao tratamento.
  • - Contacto: fundacion@pazodemos.org
Este sitio web non recopila datos para almacenamento nin facilita información a terceiros sobre as consultas recibidas en formularios de contacto ou comentarios.