Monte veciñal en man común

Parroquia de Mos (Santa Eulalia)

501 HA. FORESTAIS

As súas múltiples vertentes do comunal

As comunidades de montes veñen de ter problemáticas moi diversas (ocupacións, usos,…). Está ben afondar nas súas raíces para dar unha solución de continuidade, recuperar a harmonía e saír gañando todos, e en particular os veciños/as coa súa labor.

A través do tempo as distintas directivas que se embarcaron nesta labor. Reinvestiron os ingresos sobrantes co consello ou criterio das asembleas xa ben en obras ou servizos para a comunidade (muros, estradas,…). Tamén, coma é salientable nesta parroquia, na posta en valor do monte veciñal desde el punto de vista patrimonial e cultural.

Usos

Tes algunha pregunta?

Fala coa directiva

  • Autorizacións para a recollida de cogumelos, castañas e froitos silvestres.
  • Xornadas forestais (micoloxía, apicultura, educación ambiental, xestión do medio natural, historia e patrimonio,…).
  • Motor de emprego local.
  • Permisos para recollida de leña e afins para os comuneiros.
  • Aproveitamento madeireiro
  • Depósitos contra incendios.
  • Áreas recreativas.

Estou interesado

Os montes galegos foron sempre un recurso imprescindible. Eu podo aportar.

  • - Responsable desta web: Fundación Pazo de Mos
  • - Obxectivo deste formulario: Atender ás túas consultas.
  • - Lexitimación: O teu consentimento.
  • - Comunicación dos datos: Non se comunicarán os datos a terceiros salvo por obriga legal.
  • - Destinatarios: Os usuarios que consulten.
  • - Dereitos: Acceso, rectificación ou supresión, limitación do tratamento, oposición ao tratamento.
  • - Contacto: fundacion@pazodemos.org
Este sitio web non recopila datos para almacenamento nin facilita información a terceiros sobre as consultas recibidas en formularios de contacto ou comentarios.