Os pazos estaban cheos de elementos de distinción fronte ós campesiños, clara separación das plantas. Na documentación sobre o Pazo de Mos non existen planos das instalacións. Non descricións que nos informen da distribución interior e características das distintas estancias. Parece lóxico pensar que, estas construcións non seguiron normas fixas. Deberon de adaptar o espazo ás súas necesidades concretas.

Planta Baixa.

A planta baixa, onde se encontra a entrada conserva tódolos elementos orixinais da súa construción en espazos de pedra. Compoñentes decorativos como poden faladoiros e saeteras.

Este andar tamén dispón de entrada polo lado norte. Ao lado sur e oeste deste andar encóntranse por debaixo do nivel do terreo, ó ficar este edificio nunha suave ladeira do val. Tamén se pode acceder a este andar tanto polas luxosas escaleiras interiores, no pasado de madeira, dende o primeiro andar; como dende a praza interior, xa que dispón doutras amplas escaleiras de “dobre rampa”, que comunican a entrada principal situada na planta baixa coa praza interior situada nun nivel superior, a planta nobre.

 

Primeiro Andar.

O primeiro andar dispón de dúas entradas a nivel pola praza interior. Unha vez na mesma destacan os arcos que forman así, no baixo, unha especie de soportal situado cara o norte e os pórticos cara o oeste, con esveltas columnas lisas e con capitel toscano.
A outra entrada sería accedendo ó Pazo de Mos por unha porta situada na cara norte. Xusto diante do cruceiro da “escocha” no camiño de Santiago, antiga porta da capela anexa o edificio. Hoxe comunícase co resto do edificio por unha porta lateral, antes por unha tribuna da pequena igrexa, que permitía os señores entrar sen saír ó exterior.

Tamén dispón de acceso dende a planta baixa polas escaleiras interiores.

Dende a entrada principal situada na planta baixa accédese ó patio alto ou patín situado nun nivel superior por unhas centenarias e grandes escaleiras de pedra que realzan o acceso á mesma e dan continuidade ó interior, no oco aberto da gran campá do lar da cociña, cara o seguinte andar.

 

Andar segundo.

Ó segundo andar, é a efectos prácticos o empregado para asembleas, reunións, … Pódese acceder pola entrada que dan á pequena terraza interior e utilizando as escalas que acceden ó devandito andar.

Na zona norte deste andar atópase o auditorio con capacidade para duascentas persoas aproximadamente. Destacan interiormente as cerchas de madeira que cobren a totalidade da súa superficie dando a este espazo un efecto de amplitude, sosego e dotándoo, ó mesmo tempo, dunha adecuada acústica.

Na zona este sitúanse tres amplas salas que teñen acceso os catro balcóns decorados con relevos que flanquean o escudo do marquesado.

Este andar compleméntase cunha ampla galería, onde antes existían máis antigos balaústres, posiblemente de lenzos. Hoxe non se conservan e no seu lugar un pretil con vistas á praza interior onde se centraliza e agrupa os arredores e todos os anexos agrícolas.

Unha das grandes campás das chemineas de granito emprázase neste piso tallada con artística perfección.

Último andar.

O último andar ten o uso reservado para as oficinas, non para o público xeral. No pasado falaríamos dun “sobrado” onde se podían gardar dende gran ou produtos da horta ata calquera moble ou utensilio da casa inservible.

 

Estes son os diferentes espazos destinados á realización de diversos traballos e formación, e ao desenvolvemento e exercicio de actividades sociais e empresariais (presentacións de produtos e/ou servizos, reunións…). Pulsa aquí para seguir informándose.