Biblioteca

Todos os habitantes teñen dereito ao acceso á información e, polo tanto, aos servizos dunha biblioteca. O mellor ámbito para que esta cheguen a todos é o local (pola proximidade).

Co cal, é importante a cooperación entre bibliotecas para rentabilizar os recursos, sexan do tipo que sexan. Acción favorecida nos últimos tiempos polo avance das tecnoloxías da información e a comunicación.

A consecuencia directa é unha maior cobertura das necesidades dos nenos/as. Tanto coma a posibilidade de evitar un desprazamento á biblioteca para a fomentar lectura habitual ou consulta de información e coñecemento puntual e básico para o desenvolvemento das nosas costumes ou tarefas e a historia e xeografía dun pobo.

Meiga, é unha ferramenta para automatizar os procesos de xestión dos fondos da rede de bibliotecas de Galicia.

Accede o catálogo

Os servizos mínimos son os de lectura en sala, préstamo individual e información bibliográfica.

  • Sección Local
  • Sección Infantil
  • Literatura en Galego
  • Literatura en Castelá
  • Literatura (distintos idiomas)
  • Publicacións periódicas
  • Referencia

Vinculado a estos servizos tamén podes formarte nos talleres relacionados coa economía dixital: aplicacións móviles, trámites electrónicos,…Nun programa deseñado e en execución de alfabetización dixital.