Todos os habitantes teñen dereito ao acceso á información” e, polo tanto, aos servizos dunha biblioteca, o mellor ámbito para que esta cheguen a todos é o local (pola proximidade).

Co cal, é importante a cooperación entre bibliotecas para rentabilizar os recursos, sexan do tipo que sexan. Acción favorecida nos últimos tiempos polo avance das tecnoloxías da información e a comunicación.

A consecuencia directa é unha maior cobertura das necesidades dos nenos/as tanto coma a posibilidade de evitar un desprazamento para a fomentar lectura habitual ou consulta de información e coñecemento puntual e básico para o desenvolvemento das nosas costumes ou tarefas e a historia e xeografía dun pobo.

Meiga, é unha ferramenta para automatizar os procesos de xestión dos fondos da rede de bibliotecas de Galicia.

Accede o catálogo

 

Os servizos mínimos son os de lectura en sala, préstamo individual e información bibliográfica.

  • Sección Local
  • Sección Infantil
  • Literatura Galega
  • Literatura Castelá
  • Literatura (distintos idiomas)
  • Publicaciones periódicas
  • Referencia