Día tras día contrástase que o sector público non pode ser omnipresente nin os recursos de carácter público son ilimitados, (…). Neste sentido, é necesario destacar a importancia das fundacións na contribución á realización de fins de interese xeral.

O seu derradeiro fin é o desenvolvemento de todo tipo de actividades culturais e deportivas e servir, ademais, de sede das distintas asociacións parroquiais.

• Reservas para eventos tales como, exposicións, reunións, cerimonias, banquetes, charlas.
• Dinamizadora de actividades socioculturais na Parroquia.
• Aberta ao público en xeral, poia a súa finalidade é dotala de actividade.

O padroado da Fundación Pazo de Mos:
- Presidente: Manuel Barciela.
- Vicepresidente: Agapito Lorenzo.
- Secretario: Manuel Bugarín.
- Tesoreiro: Manuel Barciela.
- Vocais: Ramón Muíños, Jorge Ferreira, Jose Carlos Zurita, Claudio Rodríguez y Ana Cabirta.