Para a realización de proxectos destinados a contribuir aos fins fundacionais os fondos que reciban serán destinados única e exclusivamente á mellora da xestión da Fundación e en estricto cumprimento da normativa vixente.

Unha entidade sen ánimo de lucro que actúa dacordo coa Lei 50/2002 de Fundacións e da Lei 12/2006 de Fundacións de Interese Galego e se compromete destinalos fondos dacordo cos seus fins fundacionais.