Espazos de Traballo

Reunións

Xa non traballamos igual, os sistemas de organización mudan. Os nosos encontros son cada vez máis puntuais e soamente para repartir xusta e responsablemente a nosa carga laboral.

Argallando así a excelencia da man da confianza para o noso cliente.

Auditorio

Calquera factor chamado innovación non sempre vai aplicado ás novas tecnoloxías, poden ser social e xurdir das técnicas e viceversa. 

Q noso propósito e crear novas dinámicas de adaptación a escenarios cambiantes.


Oficinas

O noso espazo de traballo debería ser un lugar onde se persiga un propósito cheo de sentido. Traballa dende as nosas instalacións.

As redes de contactos debe ofrecernos cualitativamente, de maneira natural e en calquera área, o coñecemento necesario para a nosa autorrealización.

Sexamos plurais.

Prazas e parque

Calquera dos eventos ben chamados MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions/Events) pode ter cabida nesta contorna singular.

Formacións

Os procesos de aprendizaxe e cambio que o desenvolvemento de redes culturais propicia, facilitan a configuración de espazos económicos e sociais sensibles aos procesos de innovación produtiva e cambio social.

Recursos propios

O teu espazo

Estimulando o pensamento creativo e innovador para superar os obstáculos e aproveitar as oportunidades.  Continuamente modelando os nosos procesos da mellor maneira e a máis eficiente.